پژوهش روایی (ادامه)| ویکی پدیا فارسی

پژوهش روایی (ادامه)

از خواب که بیدارم شدم دیدم ساعت هشتو ده کم هست زود پا شدم رفتم آبی بصورتم زدم اومدم لباسام عوض کردم و با بچه ها رفتیم طرف کلاس ، وقتی که رسیدیم استاد سر کلاسه مثل جلسه های قبل با حالتی اعتراضی به ما گفت که چرا دیر میاین سر کلاس و چنانکه دفعه ی بعد دیر بیایین باید از این کلاس برین ! خلاصه رفتیم نشستیم . این جلسه هم انگار همون بحث جلسه ی قبلیه «پژوهش روایی» بچه ها بیشتر نتونسته بودن که انجام بدن چون یا غایب بودن یا میگفتن دسترسی به نت نداریم ، و استاد هم تاکید کرد باید هفته آینده انجامش بدین و واسه همه دیگه هم نظر بزارین ، چنتا از مطالب وبلاگای بچه ها رو هم رو خلاصه توصیف کردن که کیا خوب کار کردن و کیا همینطوری فقط برای رد شدن صحفه ای پر کردن . در حین حضور غیاب کلاسی بود که استاد گفت برای اینکه کارمون راحت باشه باید آدرس وبلاگهاتون رو تغییر بدین که راند و پشت سرهم باشه مثلا کلاس ما از صفر یک تا صفر چهل و سه (01 تا 043) به اندازه کلاس باشه . بعدش هم استاد بازم برای چندمین بار تکرار میکرد که برین و وبلاگاتون رو تکمیل کنین ، چون برای نمره ی پایانی بیشتر رو همین مطالب و فعالیت وبلاگ تکیه میکنیم .