پژوهش روایی | ویکی پدیا فارسی

پژوهش روایی

صبح زود که از خواب بیدار شدم صبحانه نخورده بطرف کلاس رفتم چون دیر شده بود وقتی که رفتم کلا س استاد اومده بود و به محض ورود به کلاس به هشدارداد دفعه دیگه این موقع بیای غایبی رو میزنم حتی اگه سر کلا س بمونی خب بعد استاد شروع کرد به توضیح دادن در مورد موضوع درس اون روز که در مورد پژوهش روایی بود استاد از بچه ها پرسید پژوهش روایی یعنی چی ؟ هر کدوم از بچه عا به اندازه ی دانسته های خودشون یه جوابی دادن که کمابیش مورد قبول بودن اما کامل نبودن عاقبت خود استاد تعریفش رو کامل بیان کردن «پژوهش روایی یعنی روایت و‌بیان کردن یه حادثه یا داستان توسط یک راوی » اون روز ها چون مصادف بود با ایام عزادری سیدالشهدا (ع) ما بیشتر این روایت رو از بزرگترهامون میشنیدیم استاد هم سر کلاس درس به این موضوع اشاره کردن . در اخر هم گفتنی ها گفته شدن و استاد هم گفتن این روایت کلاس درس امروز رو به عنوان روایت بنویسید در وبلاگ بعنوان اولین موضوع وبلاگ وسلام